Działalność Rady Programowej WTZ

Działalność Rady Programowej WTZ

Rada Programowa WTZ została powołana Zarządzeniem nr 1/ 2004 Kierownika WTZ w Siołkowej z dnia 06 kwietnia 2004r.

Radę Programową WTZ w Siołkowej tworzą następujący pracownicy

Na posiedzenia Rady Programowej zapraszane są również pielęgniarka, rodzice podopiecznych oraz inne osoby w miarę aktualnych potrzeb.

Zadania Rady Programowej