Metody pracy

Metody pracy

Słowne

Praktyczne

Oglądowe

Objaśniająco-poglądowe.

Trening umiejętności zachowań społecznych

Efekty pracy terapeutycznej przedstawiane są w formie pisemnej i przechowywane są sw aktach podopiecznych

Postępy podopiecznych przeprowadza się w zakresie