Formy rehabilitacji

Formy rehabilitacji

Formy i metody realizowanej przez WTZ w Siołkowej działalności rehabilitacyjnej

Forma terapii to sposób organizacji zajęć terapeutycznych w procesie leczniczym który uwzględnia kryterium ilości osób biorących udział w zorganizowanych działaniach terapeuty