Przygotowanie do życia w środowisku społecznym

Jednym z rodzajów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna, której głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Obejmuje ona:
- ćwiczenie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań,
- likwidowanie barier m.in. komunikacyjnych i transportowych,
- pobudzanie aktywności społecznej poprzez podnoszenie zaradności osobistej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siołkowej rehabilitację społeczną realizują poprzez uczestnictwo podopiecznych w:

I imprezach okolicznościowych:
- spotkania opłatkowe i wielkanocne,
- zabawy karnawałowe, walentynkowe, andrzejkowe
- spotkania z Mikołajem,
- Jubileusz 20- lecia WTZ w Siołkowej

II wycieczkach:
- Bukowina Tatrzańska,
- Szczawnica- Krościenko,
- Krynica-Zdrój - Muszyna - Piwniczna,
- Szymbark,
- Sękowa,
- Wysowa,
- Nowy Sącz.

III spartakiadach i zawodach:
- Spartakiady Osób Niepełnosprawnych: Stróże, Ptaszkowa, Zawada Uszewska
- Turniej Bocci osób niepełnosprawnych w Barcicach,
- Mityng Kartingowy osób niepełnosprawnych w Tarnowie,
- Zawody strzeleckie w Bochni,

IV spektaklach teatralnych, m.in.:
- "Piękna Lucynda", "Skąpiec", "Bunia" - Teatr L. Solskiego w Tarnowie,
- "Małopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych" - Sądecki Park Etnograficzny.

Uczestnictwo w wyżej wymienionych formach życiach społecznego ma na celu:
- nawiązywanie kontaktów społecznych,
- utrwalenie zasad stosownego zachowania się w miejscach publicznych,
- rozwijania wrażliwości estetycznej,
- zaspokajania potrzeb kontaktów społecznych, rywalizacji, akceptacji, rozwoju,
- nabywania umiejętności współdziałania w grupie.