Rehabilitacja Ruchowa

Rehabilitacja Ruchowa

Nadrzędnym celem wszystkich naszych warsztatowych działań jest dążenie do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności fizycznej naszych 42 uczestników umożliwiających jak najbardziej samodzielne i aktywne życie w środowisku.

W związku z tym Rada Programowa opracowuje dla każdego podopiecznego Indywidualny Program Rehabilitacji, dostosowany odpowiednio do ich możliwości ruchowych i zdrowotnych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny sali, a w okresie wiosenno -letnim forma zajęć fizycznych jest urozmaicana poprzez gry zespołowe i zabawy ruchowe na zewnątrz budynku. Odbywają się one zarówno grupowo jak i indywidualnie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz potencjalnych możliwości według ustalonego tygodniowego harmonogramu.

Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla uczestników z większymi ograniczeniami ruchowymi, a co za tym idzie samoobsługowymi, wymagającymi szczególnej opieki i troski oraz podopiecznych nie umiejących współpracować w grupie. Uczestnicy poznają reguły gier, a nabyte umiejętności mogą wykorzystać w Olimpiadach Letnich i Zimowych oraz w zawodach lekkoatletycznych, strzeleckich, kartingowych, bocci, itd.