Rozwijanie innych umiejętności

Rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii, formy zajęć