Rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy

Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, formy zajęć