Rozwijanie umiejętności życia codziennego

Rozwijanie umiejętności życia codziennego, formy zajęć